Danh sách sim
STT 10 số | 11 số Giá giảm | Giá tăng Mạng Đặt mua Giỏ
1 0968567678 25,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
2 0969486888 22,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
40 0969893999 15,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
41 0969196888 15,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
42 0969183888 15,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
43 0969195999 12,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
44 0969183999 12,000,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
45 0969213999 7,500,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
46 0969658999 9,500,000(VNĐ) Viettel Đặt mua
47 0969185999 9,500,000(VNĐ) Viettel Đặt mua